Lekarz weterynarii Adam Chyliński - Brodnica - leczenie weterynaryjne bydła, trzody chlewnej, zwierząt towaryszących i gołębi, sklep zoologiczny, salon groomerski

Facebook - Weterynarz Adam Chyliński, Brodnica Facebook - Sklep zoologiczny Brodnica
Diagnostyka Laboratoryjna - Weterynarz Brodnica - weterynarz Adam Chyliński

Badanie mleka

Badanie mleka - Weterynarz Brodnica - weterynarz Adam Chyliński

Zapalenia wymion są schorzeniem pociągającym za sobą jedne z największych strat finansowych gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka. Straty te związane są przede wszystkim ze spadkiem mleczności krów, utratą mleka (karencja wynikająca ze stosowania antybiotyków) oraz kosztami leczenia (badania, obsługa weterynaryjna).

Większość przypadków mastitis spowodowanych jest infekcjami bakteryjnymi. Czynnikami zakaźnymi mogą być także grzyby oraz rzadziej algi.
Hodowca bardzo często jest w stanie zdiagnozować występujący stan zapalny obejmujący tkanki wymienia – wyraźnie wyczuwalne ziarnistości lub nawet obrzmienie, a także w niektórych przypadkach widoczne zaczerwienienie danej ćwiartki.

Szybkim badaniem diagnostycznym, które można wykonać bezpośrednio w oborze jest TOK (Terenowy Odczyn Komórkowy). Pozwala ono na wstępne określenie liczby komórek somatycznych w mleku. Pozytywne wyniki skłaniają hodowcę do wykonania dalszych badań i dobrania właściwego leczenia.
W naszym laboratorium przeprowadzamy następujące badania próbek mleka :

 • aparaturowe określanie liczby komórek somatycznych,
 • posiewy z antybiotykogramem (antybiotyki dobrane pod konkretne tuby dowymieniowe dostępne na rynku),
 • posiewy z antybiotykogramem – zasuszenie (antybiotyki dobrane pod konkretne tuby dowymieniowe dostępne na rynku),
 • badanie bakteriologiczne mleka.

W naszej przychodni dostępne są specjalne jałowe probówki do pobrania materiału do badań.
Aby otrzymać wiarygodne wyniki posiewu mleka należy w odpowiedni sposób przygotować próbkę.

 1. Mleko przewidziane do badania nie może zawierać pozostałości antybiotyków, próbki należy pobierać przynajmniej 3 tygodni po ostatniej kuracji antybiotykowej.
 2. Przed pobraniem mleka należy oczyścić wymię i strzyki.
  Do dezynfekcji ujścia kanału strzykowego wykorzystujemy 70% – 96 % alkohol.

  Dezynfekcja strzyku - Weterynarz Brodnica - weterynarz Adam Chyliński
 3. Jeżeli zapalenie dotyczy więcej niż jednej ćwiartki wówczas mleko z każdej z nich powinno być pobrane do oddzielnej probówki.
  Dla właściwej higieny dezynfekcję rozpoczynamy od strzyków najbardziej oddalonych (1 – 4 ).
  Pobieranie próbek rozpoczynamy od strzyków bliższych, a następnie pobieramy dalsze (4 – 1 ).

  Badanie mleka - Weterynarz Brodnica - weterynarz Adam Chyliński
 4. Po zdojeniu kilku strug mleka ze środkowej części doju należy każdą probówkę zamknąć, opisać i dostarczyć do laboratorium.
  Jeżeli nie ma możliwości szybkiego przewozu próbki do badania należy umieścić probówkę w zamrażalniku.

Wyniki antybiogramów uzyskujemy po 48 godzinach od momentu dostarczenia próbki do laboratorium.

Badanie mleka - Weterynarz Brodnica - weterynarz Adam Chyliński

CardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

created by: Cardea Creations